Tel. +48 518 706 704

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak kończy narkoman? Skutki nieleczonej narkomanii

mężczyzna leży

W obliczu globalnego kryzysu związanego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, pytanie Jak kończy narkoman? staje się coraz bardziej palące. Nieleczone uzależnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla chorego, jak i całego społeczeństwa, nie wspominając o jego rodzinie. Co dzieje się, jeśli narkoman odmawia leczenia? Niestety narkomania ma bardzo poważne konsekwencje, które z czasem stają się tylko coraz bardziej dotkliwe.

Izolacja od bliskich i wykluczenie społeczne

Izolacja od bliskich i wykluczenie społeczne to druzgocące konsekwencje, jakie niesie 

za sobą nieleczone uzależnienie od narkotyków. Na początku zazwyczaj rodzina chce pomóc osobie uzależnionej, wykazuje się empatią i determinacją. Z czasem jednak problem staje się coraz poważniejszy, a chory wciąż się zmienia. Osoby uzależnione często tracą więź z rodziną i przyjaciółmi, gdyż ich życie staje się podporządkowane jedynie chęci uzyskania kolejnej dawki substancji. Stopniowo zanikają zainteresowania, które kiedyś stanowiły istotną część ich życia, a ich uczestnictwo w codziennych aktywnościach zostaje ograniczone do minimum. Jeśli narkoman nie zdecyduje się na odtrucie narkotykowe z własnej woli, przymuszanie i groźby ze strony rodziny zazwyczaj nie przynoszą większych skutków.

Wykluczenie jest nie tylko efektem, ale i przyczyną dalszego pogłębiania się uzależnienia, ponieważ brak wsparcia ze strony bliskich może powodować pogorszenie się stanu 

psychicznego i emocjonalnego osoby uzależnionej. Ta izolacja, często towarzysząca załamującemu się zdrowiu i licznym problemom, powoduje, że wyjście z nałogu staje się jeszcze trudniejsze.

Bezrobocie, bezdomność

Bezrobocie i bezdomność to dwa dramatyczne skutki nieleczonej narkomanii, które mogą prowadzić do głębokiej marginalizacji społecznej i dalszego pogłębiania się problemu uzależnienia. Uzależnienie od narkotyków często prowadzi do utraty pracy z powodu nieobecności, spadku wydajności lub konfliktów z pracodawcą związanych z zażywaniem substancji. Niestety często uzależnienie jest już wtedy tak głębokie, że nawet utrata pracy nie motywuje chorego do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Narkomani są znani z ogromnej kreatywności w zdobywaniu pieniędzy, chociaż osoby głęboko uzależnione nie są w stanie utrzymać pracy.

Bezdomność staje się kolejnym następstwem, kiedy osoba uzależniona traci stabilne źródło dochodu oraz wsparcie rodziny, często również z powodu niezdolności do opłacenia czynszu i innych opłat. Brak stałego miejsca zamieszkania pogarsza sytuację, uniemożliwiając dostęp do opieki zdrowotnej i terapii, a także utrudniając znalezienie pracy. 

Z drugiej strony, brak pracy utrudnia powrót do normalnego życia, tworząc błędne koło, które utrzymuje osobę uzależnioną w cyklu narkomanii. Dlatego też, kompleksowe programy wsparcia dla osób uzależnionych powinny skupiać się nie tylko na leczeniu samego uzależnienia, ale także na zapewnieniu wsparcia w znalezieniu pracy oraz zapewnieniu stabilnego miejsca mieszkania, aby umożliwić osobie dotkniętej narkomanią szansę na powrót do społeczeństwa. Pierwszym krokiem naturalnie jest odwyk narkotykowy, ale pracujemy z naszymi pacjentami również nad planem, co będą robić po jego zakończeniu, aby nie wrócić do starych, szkodliwych przyzwyczajeń.

Problemy z prawem

Nie ma jednego uniwersalnego obrazu narkomana: nie każdy jest osobą bezdomną, mającą za sobą wyroki i żyjącą w konflikcie z prawem, na marginesie społeczeństwa. Niestety uzależnienie znacznie zwiększa ryzyko zejścia z dobrej ścieżki i wdania się w problemy z prawem, co pogłębia spiralę uzależnienia i utrudnia proces rehabilitacji. Osoby uzależnione często angażują się w przestępczą działalność w celu zdobycia środków finansowych na narkotyki lub też pod wpływem substancji mogą popełniać przestępstwa, często zagrażając swojemu zdrowiu i życiu. Konsekwencje tego mogą obejmować zatrzymania przez policję, postawienie zarzutów oraz kary więzienia. Bycie w konflikcie z prawem nie tylko prowadzi do izolacji społecznej i utrudnia znalezienie pracy po wyjściu z więzienia, ale także może powodować dodatkowy stres i problemy emocjonalne. Brak wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych może również utrudnić osobom uzależnionym powrót do normalnego życia i funkcjonowania. Niestety mimo przymusowej abstynencji podczas odbywania kary więzienia, po wyjściu na wolność osoby uzależnione bardzo często wracają do starych przyzwyczajeń. W niektórych zakładach karnych dla narkomanów dostępna jest terapia, ale jej jakoś jest różna, a osoby uzależnione często biorą w niej udział wyłącznie, aby zwiększyć swoje szanse na szybsze wyjście na wolność, zamiast szczerze zmienić coś w swoim życiu.

Przedawkowanie, przedwczesna śmierć

Przedawkowanie narkotyków i przedwczesna śmierć stanowią jedne z najbardziej tragicznych konsekwencji nieleczonej narkomanii, których najbardziej obawiają się bliscy.

Nadmierna i niekontrolowana konsumpcja substancji psychoaktywnych, szczególnie w połączeniu z brakiem odpowiedniego nadzoru medycznego, może prowadzić do groźnych przypadków przedawkowania. Nagłe zatrzymanie akcji serca, niewydolność oddechowa czy nawet udar mózgu to jedynie niektóre z potencjalnych zagrożeń, jakie niesie za sobą przedawkowanie narkotyków. Im bardziej wyniszczony organizm, tym większe ryzyko zatrucia i śmierci, dlatego warto jak najszybciej wybrać prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Narkomani niestety bardzo często kończą życie przedwcześnie, szczególnie gdy zaczynają eksperymentować z połączeniami różnych substancji, aby za wszelką cenę złagodzić objawy zespołu abstynencyjnego.

Nieleczona narkomania często kończy się tragicznie dla osób uzależnionych oraz ich najbliższych. Bez odpowiedniej interwencji i wsparcia, uzależnienie może prowadzić do izolacji społecznej, bezrobocia, bezdomności, problemów z prawem, a nawet przedawkowania i przedwczesnej śmierci. Tak ważne jest więc korzystanie z pomocy w formie detoksu, a następnie terapii.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń po więcej informacji
- Twój Zespół Ośrodka FreeDom -