Jak przebiega odtruwanie narkotykowe?

siedząca osoba

Narkotyki to substancje niezwykle szkodliwe, które powodują wyniszczanie organizmu. Mają negatywny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także na psychikę zażywającej je osoby. 

Na czym polega uzależnienie od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, którego cechą charakterystyczną jest odczuwanie przymusu zażywania substancji psychoaktywnej w postaci środków narkotycznych. Na skutek uzależnienia dochodzi do zmian w dotychczasowym zachowaniu przyjmującej narkotyki osoby, która traci zdolność kontrolowania swojego postępowania. Uzależnienie od substancji narkotycznych stanowi zarówno uzależnienie fizyczne, jak i psychiczne, a często również społeczne, przez co trudno jest je wyleczyć.  

Jakie substancje najbardziej uzależniają?

Istnieje wiele substancji o właściwościach uzależniających, wśród których znajdują się nie tylko narkotyki, lecz także alkohol, nikotyna, a nawet niezwykle popularna kofeina. Niewątpliwie jednak to właśnie narkotyki znajdują się wśród substancji wywołujących najsilniejsze uzależnienie i powodujących największe zagrożenie dla zdrowia. Wśród substancji narkotycznych można wyróżnić trzy podstawowe grupy: stymulanty (np. amfetamina i kokaina), depresanty (np. heroina i morfina) i psychodeliki (np. ecstasy i LSD). Najbardziej uzależniającym działaniem wyróżnia się narkotyk z grupy depresantów – heroina. 

Konsekwencje zażywania narkotyków dla organizmu człowieka 

Narkotyki, z powodu zawartych w nich związków chemicznych, powodują wyraźne zmiany w ciele zażywającej je osoby. Mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego, uszkodzeń takich narządów jak nerki, wątroba, trzustka oraz jelito grube, a także napadów padaczkowych i zmian w szpiku kostnym, skutkujących osłabieniem ogólnej odporności organizmu. Narkotyki nie pozostają również obojętne dla skóry, jamy ustnej oraz układu krążenia i, co najbardziej niepokojące, mózgu. Poza negatywnym oddziaływaniem na sferę fizyczną, substancje narkotyczne posiadają także silny wpływ na psychikę zażywającej je osoby, prowadząc do zaburzeń nastroju i osobowości oraz rozwoju depresji, nerwicy, stanów lękowych, a nawet psychozy (wówczas prowadzone jest leczenie podwójnej diagnozy). To, jakie są dokładne konsekwencje zażywania narkotyków, zależy bezpośrednio od rodzaju przyjmowanej substancji. 

Dlaczego u narkomanów konieczne jest odtruwanie narkotykowe?

Odtruwanie narkotykowe, zwane także detoksem, polega na usunięciu z organizmu wszelkich szkodliwych substancji powstałych w wyniki zażywania narkotyków i przywróceniu równowagi metabolicznej. W trakcie detoksu osoba usiłująca zerwać z uzależnieniem zaprzestaje przyjmowania substancji narkotycznych i utrzymuje abstynencję. Celem odtruwania narkotykowego jest przede wszystkim usunięcie uzależnienia fizjologicznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i zaangażowanie walczącej z nałogiem osoby w proces leczenia. Detoksykacja nie jest zazwyczaj wystarczająca do wygrania walki z nałogiem, stanowi jednak bardzo ważny pierwszy krok do leczenia uzależnienia od narkotyków – daje początek długofalowej opiece psychoterapeutycznej i medycznej, służącej wypracowaniu trwałej abstynencji. 

Odtruwanie narkotykowe – tylko u doświadczonych specjalistów

Odtruwanie narkotykowe powinno być przeprowadzane wyłącznie pod okiem doświadczonych specjalistów w profesjonalnych ośrodkach odwykowych lub na oddziałach szpitalnych. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

  • niebezpieczeństwo wystąpienia niezwykle intensywnych objawów abstynencyjnych, które mogą zagrażać abstynencji pacjenta, 
  • możliwość powikłań ogólnomedycznych bądź psychiatrycznych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta. 

 

W celu zapewnienia osobie w trakcie odtruwania narkotykowego pełni bezpieczeństwa, nad całością procesu powinien czuwać wykwalifikowany personel medyczny, przydzielający odpowiednie leki łagodzące uczucie głodu narkotykowego, osłabiające objawy abstynencyjne, a także odżywiające organizm i regulujące procesy biochemiczne w nim zachodzące. 

Przebieg odtruwania narkotykowego 

Odtruwanie narkotykowe trwa zwykle od 3 do 5 dni, w zależności od stopnia uzależnienia, stanu zdrowia oraz innych, indywidualnych uwarunkowań. Przed rozpoczęciem detoksu pacjent poddawany jest badaniom służącym ocenie stanu jego zdrowia fizycznego i psychicznego. W następnej kolejności dobierane są odpowiednie środki farmakologiczne służące łagodzeniu objawów abstynencyjnych – leki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające, przeciwgorączkowe, a także środki przeciwko skurczom mięśni i obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Personel medyczny dba dodatkowo o odpowiednią podaż płynów i elektrolitów dostarczanych pacjentowi najczęściej w formie kroplówki. Odtruwanie narkotykowe przeprowadzane jest zawsze w warunkach izolacji od szkodliwych substancji oraz innych osób uzależnionych, a nad całym procesem, poza lekarzami, czuwają także wykwalifikowani psychoterapeuci z ośrodka odwykowego na Dolnym Śląsku

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!