Rodzaje terapii

Prowadzimy kilka rodzajów terapii.

  • Terapia podstawowa: zarówno indywidualna, jak i grupowa. Terapia ta nastawiona jest na to, aby pacjent uświadomił sobie, jak destrukcyjne skutki wywołuje uzależnienie alkoholowe w różnych sferach życia i nabył kompetencje, które umożliwią mu powrót do życia w trzeźwości. Czas trwania terapii podstawowej waha się od 4 do 8 tygodni. Zajęcia odbywają się w formie grupowej (max. 15-16 osób) oraz jako sesje indywidualne.
  • Terapia pogłębiona: dla osób, które ukończyły program terapii podstawowej. Celem terapii jest nauczenie pacjenta radzenia sobie z problemami w różnych sferach życia, będących bezpośrednią konsekwencją uzależnienia lub wynikających z zaburzonego funkcjonowania rodziny uzależnionego. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej stacjonarnie i online.
  • Terapia nawrotowa: dla pacjentów, którzy po ukończeniu terapii podstawowej złamali abstynencję, lub czują, że są temu bliskie. Czas trwania terapii nawrotowej wynosi zwykle od 14 do 28 dni.
  • Terapia po ukończeniu programu podstawowego: w formie grupy pogłębionej (spotkania 1 raz w tygodniu) oraz kontynuacja terapii z terapeutą prowadzącym (w formie sesji indywidualnych stacjonarnie i online).

Pacjenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu terapii podstawowej i mogą kontynuować leczenie na grupach pogłębionych.

rozmawiające osoby

dyskutujące osoby

Detoks nie wystarcza: dlaczego warto przejść terapię uzależnień?

Detoks to proces, w którym usuwamy substancje uzależniające z organizmu i przywracamy równowagę. To oczywiście bardzo ważny etap wychodzenia z uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków, ale niestety nie rozwiązuje całkowicie problemu, ponieważ uzależnienie jest również kwestią psychiki.

Odtrucie jest bardzo ważnym krokiem, ale to terapia uzależnień pozwala uporać się z takimi mechanizmami, jak:

  • Psychologiczna zależność - w wyniku uzależnienia pojawia się nie tylko fizyczna, ale też psychologiczna zależność. Chory ma trudności z radzeniem sobie z emocjami i codziennymi problemami, dlatego ucieka w uzależnienie. Żeby wyjść na prostą, warto więc skorzystać ze wsparcia terapeuty, aby nauczyć się nowych, zdrowych wzorców.
  • Nawyki i wzorce zachowań - uzależnienie wiąże się z nawykami i wzorcami zachowań, których nie pozbędziemy się wyłącznie przez detoks. Nawet jeśli osoba uzależniona zrezygnuje ze szkodliwych zachowań (picie alkoholu, branie narkotyków, gry hazardowe itp.), nadal może odczuwać silną pokusę, aby do nich wrócić, ponieważ te nawyki z czasem stają się strefą komfortu. Terapia pozwala uświadomić sobie ich istnienie oraz, co najważniejsze, zamienić je na zdrowe zachowania.

Dostępne są różne rodzaje terapii uzależnień, dlatego każdy pacjent może otrzymać pomoc, jakiej potrzebuje. Nie wiesz, jak wyjść z uzależnienia lub szukasz pomocy dla kogoś bliskiego? Zadzwoń – podpowiemy Ci, co robić dalej.

Rodzaje terapii: zajęcia indywidualne i grupowe

Podstawowe formy terapii uzależnień to właśnie leczenie indywidualne i grupowe. W naszym ośrodku stosujemy oba te typy zajęć terapeutycznych, żeby zapewniać naszym pacjentom jak największe korzyści z terapii.

Terapia indywidualna to indywidualne sesje terapeutyczne pomiędzy terapeutą a pacjentem. Podczas sesji terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikacji nierozwiązanych problemów i wyzwań, które wpłynęły na rozwój uzależnienia i uczy osobę uzależnioną zdrowych strategii radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Terapia indywidualna umożliwia bardziej szczegółową analizę i skoncentrowanie się na konkretnych problemach i wyzwaniach, z którymi zmaga się pacjent, ponieważ każda osoba uzależniona jest inna. Tego typu zajęcia mogą też być dobrym początkiem, jeśli pacjent ma problem z wypowiadaniem się na forum grupy.

Wykorzystujemy również inne rodzaje terapii: zajęcia grupowe. Są to sesje terapeutyczne prowadzone w grupie osób zmagających się z podobnymi problemami. Terapia grupowa umożliwia pacjentom dzielenie się swoimi doświadczeniami i wspieranie się nawzajem w procesie leczenia. Terapia grupowa pomaga osobom uzależnionym zrozumieć, że nie są same – inni również zmagają się z podobnymi problemami. Prowadzone w naszym ośrodku zajęcia pomagają tworzyć u pacjentów poczucie wspólnoty oraz zapewniać jeszcze większe wsparcie w procesie leczenia.

 

siedzący mężczyzna

Terapia pogłębiona – profilaktyka nawrotów

Ukończenie podstawowej terapii uzależnień jest wielkim osiągnięciem – nasi pacjenci otrzymują z tej okazji specjalne certyfikaty. Nie bez powodu jednak w naszym ośrodku prowadzimy również inne typy terapii. Żeby utrzymać trwałą abstynencję i uniknąć nawrotu uzależnienia, pomocna jest kontynuacja leczenia i udział w dalszych programach terapeutycznych. Pogłębiona terapia uzależnień pomaga osobom uzależnionym w dalszym rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Na terapię pogłębioną warto zgłosić się z co najmniej kilku powodów:

  • Utrzymanie abstynencji - pogłębiona terapia uzależnień pomaga w utrzymywaniu trwałej abstynencji i unikaniu nawrotów uzależnienia. Kontakt z terapeutą pomaga w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie i wprowadzaniu pozytywnych zmian. Zmiana negatywnych wzorców zachowań - pogłębiona terapia uzależnień umożliwia lepsze zrozumienie i zmianę negatywnych wzorców zachowań, które prowadzą do uciekania w uzależnienie.
  • Poprawa relacji - uzależnienie zazwyczaj negatywnie wpływa na relacje z rodziną i przyjaciółmi. Pogłębiona terapia uzależnień pomaga w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Leczenie ułatwia również rozwiązywanie takich problemów, jak konflikty rodzinne czy trudne relacje z partnerem.
  • Lepsze samopoczucie - nie sposób całkowicie uniknąć stresu, trudnych emocji i problemów, ale terapia pogłębiona pomaga budować poczucie własnej wartości i poprawiać ogólne samopoczucie.
  • Rozwój zdrowych nawyków - tryb życia ma bardzo duży wpływ na ryzyko nawrotów. Pozostawanie w procesie terapeutycznym ułatwia wypracowanie i przestrzeganie zdrowych nawyków: regularnej aktywności fizycznej, wysypiania się, technik rozładowywania stresu. Takie nawyki mogą pomóc w zmniejszeniu pokusy sięgania po uzależniające substancje lub powrotu do szkodliwych zachowań.

Najskuteczniejszym sposobem, aby na stałe uwolnić się od uzależnienia, jest właśnie terapia. Rodzaje leczenia dostępne w naszym ośrodku są przeznaczone zarówno dla pacjentów zaczynających terapię po raz pierwszy, jak i chcących wrócić na dobrą drogę po nawrocie. Udzielamy wsparcia również rodzinom osób uzależnionych – prowadzimy terapię dla współuzależnionych. Są to konsultacje dla bliskich i rodzin naszych pacjentów.

Walczysz z uzależnieniem? Nie jesteś sam z tym problemem – zadzwoń i dowiedz się więcej o terapii uzależnień.


Dowiedz się więcej o naszym ośrodku

 

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!