Rodzaje terapii: jak wyjść z uzależnienia?

terapia

Wielu Polaków zmaga się z różnymi rodzajami uzależnień, czy to od alkoholu, narkotyków, leków, czy destrukcyjnych zachowań, takich jak hazard. Terapia odgrywa kluczową rolę w procesie wychodzenia z uzależnienia. W tym artykule omówimy różne rodzaje terapii, które pomagają w pokonywaniu nałogów.

Terapia podstawowa: pierwsze kroki do nowego życia

Terapia podstawowa stanowi pierwszy krok do wyjścia z uzależnienia. To pierwsze zajęcia, w jakich uczestniczy osoba uzależniona po ukończeniu detoksu. Pozwala uświadomić sobie, jak destrukcyjny wpływ ma uzależnienie na nasze życie oraz zrozumieć potrzebę leczenia i zachowywania abstynencji. To również okazja do wyposażenia się w umiejętności niezbędne do odnalezienia się w trzeźwym życiu. Terapia podstawowa trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni i obejmuje zarówno spotkania grupowe (w kilkunastoosobowych grupach), jak i sesje indywidualne. Żeby rozpocząć terapię, warto odwiedzić ośrodek leczenia uzależnień we Wrocławiu lub innym najbliższym mieście.

Terapia pogłębiona: dodatkowe wsparcie w walce z nałogiem

Dla tych, którzy ukończyli terapię podstawową, dostępne są kolejne rodzaje terapii, dzięki którym łatwiej jest zachować długotrwałą abstynencję. Jej celem jest wyposażenie pacjenta w narzędzia potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniami, które płyną z uzależnienia oraz wynikające z niezdrowego funkcjonowania w relacjach rodzinnych i społecznych. Terapia pogłębiona obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe, umożliwiając skoncentrowanie się na naszych indywidualnych potrzebach, jak i dzielenie się doświadczeniami z innymi.

Terapia nawrotowa: pomoc w zachowaniu trwałej trzeźwości

Terapia nawrotowa skierowana jest do osób, które po ukończeniu terapii znalazły się w sytuacji zbliżonej do nawrotu uzależnienia lub nawet już do niego doszło. Celem tej terapii jest przywrócenie chorego na właściwą ścieżkę trzeźwości i utrzymanie jej. Czas trwania terapii nawrotowej waha się zazwyczaj od 14 do 28 dni, zapewniając intensywną okazję do pracy nad sobą.

Terapia po ukończeniu programu podstawowego: dalsza praca nad sobą

Po ukończeniu terapii podstawowej, wciąż warto pracować nad sobą, żeby zwiększyć swoje szanse na zachowanie długotrwałej trzeźwości. Terapia po ukończeniu programu podstawowego to kontynuacja naszej drogi do zdrowia. Obejmuje ona zarówno grupowe spotkania (raz w tygodniu), jak i indywidualne sesje terapeutyczne. To okazja do dalszego rozwijania umiejętności radzenia sobie, budowania zdrowych relacji i utrzymywania trzeźwości. Możesz odwiedzać ośrodek leczenia uzależnień w Łodzi lub innym najbliższym mieście, ale w wielu ośrodkach, również w naszym, dostępne są też zajęcia w formie online.

Terapia indywidualna i grupowa: dwie strony tego samego medalu

Terapia uzależnień obejmuje zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Leczenie indywidualne to prywatne sesje terapeutyczne pomiędzy pacjentem a terapeutą, umożliwiające skupienie się na osobistych wyzwaniach i potrzebach osoby uzależnionej. Terapia grupowa pozwala z kolei na dzielenie się doświadczeniami i wspieranie się nawzajem w procesie zdrowienia. To wspaniała okazja, by poczuć, że nie jesteśmy sami w naszej walce, dlatego tak ważne jest uczestnictwo w grupie wsparcia: jeśli nie jest to możliwe na żywo, to przynajmniej w formie online.

Każdy rodzaj terapii ma znaczenie dla osoby uzależnionej, ponieważ nałóg jest skomplikowanym problemem, który nie tak łatwo rozwiązać. Niezależnie od tego, jak długo zmagasz się z nałogiem oraz od czego jesteś uzależniony, możemy Ci pomóc w wyjściu na prostą: zapraszamy do kontaktu!

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!