Powrót do nałogu

NałógWyjście z nałogu daje niewątpliwie nową szansą osobie uzależnionej na lepsze życie. Skłonność do nałogu jednak pozostaje częścią osobowości osoby uzależnionej. Nie oznacza to oczywiście, że osoba chora nie może pozostać w abstynencji od alkoholu. Jest to możliwe i do tego dąży się poprzez terapię, ale trzeba pamiętać i zwracać uwagę na objawy nawrotów, które związane są z pojawieniem się destrukcyjnych wzorców zachowań. Często zdarza się, że alkoholik po leczeniu, terapii i wyjścia z ośrodka ponownie sięga po kieliszek.

Czym zatem spowodowany jest powrót do nałogu?

Najczęstszym powodem powrotu do nałogu jest brak prawdziwej, wewnętrznej motywacji. Alkoholik bardzo często poddaje się leczeniu nie z przeświadczenia o zgubnych skutkach picia alkoholu, ale z powodu nacisków współmałżonka, rodziny czy pracodawcy. Bardzo często, gdy głównym powodem poddania się terapii jest strach, a nie przeświadczenie o tym, że jest się osobą chorą, następuje szybki powrót do nałogu, nawet po skutecznej terapii. Taka osoba nie przyjmuje, że nie panuje nad uzależnieniem i wydaje jej się, że może kontrolować picie.

Psychika osoby uzależnionej 

Każdy z nas każdego dnia mierzy się z różnymi pokusami. Lubimy łatwe i szybkie rozwiązania. Różne codzienne wybory są mniej lub bardziej znaczące dla naszej przyszłości. Dla alkoholika taką pokusą i szybkim poradzeniem sobie z trudnościami i emocjami, odreagowaniem stresu i zapomnieniu o kłopotach dnia codziennego może być sięgnięcie po kieliszek. Nikt z nas nie żyje w komforcie egzystencjalnym. Różnimy się tylko sposobem poradzenia sobie w danej sytuacji. Osoba uzależniona musi zdawać sobie sprawę z tego, że już nawet jeden kieliszek czy jedno piwo mogą przekreślić cały efekt terapeutyczny i spowodować powrót do picia. Dlatego tak ważną rolę w procesie zdrowienia ma wsparcie bliskich osób. Ośrodek FreeDom w Mirkowie duży nacisk kładzie nie tylko na leczenie i terapię osób uzależnionych, ale również na wsparcie osób bliskich, które w procesie leczenia osoby chorej odgrywają ogromną rolę. Dostają one niezbędne instrukcje i materiały pozwalające na skuteczne pomaganie swojemu bliskiemu w walce z uzależnieniem. Zadaniem rodziny i bliskich osób jest m.in. uświadomienie alkoholikowi, że każdy człowiek, również oni mają swoje własne problemy i kłopoty, z którymi radzą sobie w innymi sposób, niekoniecznie sięgając po środek znieczulający. Ważne jest, by pokazywać różne metody radzenia sobie z problemami i emocjami: uprawianie sportu, ciepłe relacje z innymi ludźmi, czytanie książek czy odnalezienie swojej pasji.

Trzeźwienie to proces wielu zmian: rozwoju osobistego, uważności na świat, dbałości o siebie i otoczenie, świadomość własnych mocnych stron i zasobów – czerpanie z nich pełnymi garściami, ale też i świadomość deficytów – chęć pracy nad nimi. Zaniedbanie jakiegoś aspektu życia może uruchomić proces nawrotu. Sam fakt utrzymywania abstynencji, nawet przez dłuższy okres czasu, jest niewystarczający, by uznać, że alkoholik dokonał zmiany w myśleniu i funkcjonowaniu. Jeśli osoba utrzymuje abstynencję, a jednak nie dokonała w sobie potrzebnych zmian, jest narażona na szybki nawrót choroby. Na pewno w dokonaniu potrzebnych zmian ważna jest rodzina i bliscy, którzy nie tylko wspierają alkoholika, ale razem z nim tworzą warunki do życia w wolności od nałogu.

Co zrobić jeśli osoba po terapii wróciła do nałogu?

Gdy jednak zdarza się, że po terapii alkoholik nie jest w stanie dłużej utrzymać abstynencji i powraca do starych schematów myślowych i zachowań, trudno powstrzymać emocje. Jest to wyzwanie nie tylko dla osoby uzależnionej, ale również dla bliskich osób, które żyły w nadziei na trwałą abstynencję alkoholika. Jak wtedy reagować? Najlepsza najczęściej staje się rozmowa i zachęcenie osoby chorej do kontynuowania leczenia i terapii. Ważne, by rozmowy odbywały się na trzeźwo. Odnalezienie prawdziwej wewnętrznej motywacji osoby chorej, jak i odpowiedniej dla niej formy terapii jest kluczowe podczas dalszego leczenia. Przy łagodnym piciu mogą wystarczyć regularne spotkania z terapeutą lub grupa wsparcia. Jeśli jednak nastąpił powrót do ostrego picia, takiego jak przed leczeniem, warto skontaktować się ponownie z ośrodkiem i powierzyć chorego w ręce profesjonalistów. Na terenie Dolnego Śląska miejscem oferującym terapię i leczenie oraz detoks jest Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom w Mirkowie, niedaleko Wrocławia. Tutaj nie tylko sam uzależniony, ale również jego bliscy otrzymają odpowiednią pomoc w drodze do trzeźwienia. Osobom uzależnionym zainteresowanym rozpoczęciem terapii w naszym ośrodku zapewniamy dojazd na terenie całego Dolnego Śląska

 

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!