Narkoman w domu. Skutki życia pod jednym dachem z osobą uzależnioną

NarkomankaNarkomanem określa się osobę cierpiącą z powodu nabytego stanu zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, charakteryzującego się odczuwaniem przymusu zażywania narkotyków. Stan ten wiąże się ze zmianą dotychczasowych zachowań oraz utratą zdolności kontrolowania swojego postępowania. 

Z czym wiąże się mieszkanie pod jednym dachem z osobą uzależnioną od narkotyków?

Mieszkanie pod jednym dachem z osobą uzależnioną od narkotyków nastręcza wielu trudności i wiąże się z doświadczaniem skutków zaburzeń psychicznych narkomana oraz odczuwanego przez niego głodu narkotykowego.

• Doświadczanie skutków zaburzeń psychicznych narkomana

Osoba uzależniona od narkotyków doświadcza silnych zmian osobowości spowodowanych zażywanymi substancjami, które silnie wpływają na jej psychikę i powodują zaburzenia w procesach poznawczych oraz motywacyjnych. Mieszkanie pod jednym dachem z narkomanem wiąże się więc z koniecznością ciągłego doświadczania skutków wywołanych substancjami narkotycznymi zaburzeń, takich jak między innymi zespoły depresyjne i lękowe, nerwice oraz zaburzenia osobowości – szczególnie często dochodzi do rozwoju osobowości typu borderline oraz dyssocjalnej. U osób uzależnionych od narkotyków wielokrotnie zaobserwować można również stany psychotyczne, które dają objawy podobne do schizofrenii, i którym towarzyszą urojenia oraz omamy.

• Doświadczanie skutków głodu narkotykowego narkomana

Osoba uzależniona od narkotyków stopniowo uodparnia się na przyjmowany środek odurzający, co sprawia, że musi przyjmować coraz większe jego dawki. Wiąże się to z powracającymi epizodami głodu narkotykowego, podczas których narkoman może doświadczać niepokoju, nadmiernej drażliwości oraz przygnębienia. Osoba na głodzie często staje się agresywna dla otoczenia, powszechne są również myśli samobójcze i akty autoagresji. Dzielenie mieszkania z narkomanem może więc prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

Zmagania bliskich nałogowca

Osoby uzależnione nieustannie przekonują swoje otoczenie o tym, że nie mają problemu i w każdym momencie są w stanie zaprzestać spożywania narkotyków. Bliscy nałogowca zmagają się z trudnościami wynikającymi z przekonania go do przyznania się do posiadanego problemu i podjęcia stosownego leczenia. Na tym jednak nie koniec. Osoby uzależnione z biegiem czasu stają się niewolnikami narkotyków, ich życie kręci się wyłącznie wokół kolejnej działki. By ją zdobyć, są w stanie doskonale manipulować swoim otoczeniem. Często obiecują poprawę, przekonują, że to już ostatni raz, by po chwili złamać dane słowo. Bliscy nałogowca nie mają więc wyjścia i muszą przestać wierzyć w to, co mówi. Odczuwają przy tym silne napięcie emocjonalne, a także wstyd, który każe im ukrywać problem przed otoczeniem. Bliscy narkomana często minimalizują straty związane z nałogiem, usuwając zniszczenia, wyręczając osobę uzależnioną w obowiązkach oraz spłacając jej długi.

 

Do czego zdolne są osoby uzależnione?

Pod wpływem zażywania narkotyków wielokrotnie dochodzi do obniżenia standardów moralnych uzależnionej osoby. Narkomani wykazują się tendencją do kłamstwa i innych nieetycznych zachowań. Są gotowi na wiele, by tylko zdobyć środki finansowe niezbędne do zaopatrzenia się w narkotyk i uciszenie głodu narkotycznego. Posuwają się często do czynów niezgodnych z prawem – dopuszczają się kradzieży, wymuszeń, zdarza się, że dokonują również włamań i napadów. Część narkomanów w celu zdobycia pieniędzy zaczyna się prostytuować, niektórzy potrafią posunąć się nawet do morderstwa.

Wpływ zachowania osoby uzależnionej na psychikę jej bliskich

Osoby bliskie narkomanowi starają się powstrzymać go przed dalszym pogrążaniem się w nałogu. Sprawia to, że trwają w stanie ciągłego napięcia i często czują się bezsilne. Życie z osobą uzależnioną od narkotyków pociąga za sobą liczne konsekwencje natury psychologicznej. Bliscy narkomana doświadczają cierpienia, silnego lęku, a także gwałtownych zmian nastroju i poczucia winy. Cechuje ich ponadto obniżone poczucie własnej wartości. Osoby bliskie narkomanowi często cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych oraz depresji, zdarza się także, że mają myśli samobójcze.

Finansowe skutki uzależnienia

Zażywanie narkotyków wiąże się z koniecznością ich kupowania, co z biegiem czasu prowadzi do problemów finansowych narkomana. Wpada on w długi, często pociągając za sobą najbliższych – bierze pożyczki, których nie jest w stanie spłacić, sprzedaje sprzęty domowe – co sprawia, iż cała rodzina odczuwa finansowe skutki uzależnienia. By zapobiegać temu stanowi rzeczy, konieczne jest nakłonienie narkomana do podjęcia leczenia w profesjonalnym ośrodku terapii uzależnień, dzięki któremu będzie w stanie uwolnić się od nałogu.

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!