Jaki wpływ na płód mają używki w ciąży

kobieta w ciązyZdarza się, że kobiety, mimo że są w ciąży, nadal korzystają z używek. O ile większość z nich ma świadomość negatywnego wpływu tytoniu na rozwój płodu, tak spożycie alkoholu w niewielkich ilościach wciąż pozostaje w oczach wielu ciężarnych dopuszczalne. Jak jest naprawdę?

Dlaczego nie wolno korzystać z używek w czasie ciąży?

Stosowanie używek w czasie ciąży stanowi ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla rozwijającego się dziecka, jak i dla ciężarnej kobiety. Alkohol, a także substancje zawarte w narkotykach i innych używkach, mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Spożywające je kobiety są z kolei znacznie bardziej narażone na pojawienie się komplikacji w czasie ciąży oraz na wystąpienie trudności w trakcie akcji porodowej. 

Wpływ używek na płód

Używki mogą prowadzić do wystąpienia wad rozwojowych płodu. Sposób i zakres negatywnego oddziaływania zależny jest przy tym od typu substancji spożywanej przez ciężarną kobietę. 

Alkohol
Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, co skutkuje takim samym stężeniem tej substancji w krwi dziecka, jak w krwi matki. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku płodu, który nie posiada jeszcze w pełni wykształconej wątroby, nawet niewielka ilość alkoholu ma silne toksyczne działanie stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia. Substancja ta może powodować rozwój Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), który objawia się: 

 • zahamowaniem wzrostu płodu,
 • uszkodzeniem narządów,
 • zdeformowaniem narządów,
 • niedorozwojem centralnego systemu nerwowego,
 • rozwojem wad wrodzonych.

FAS daje często również takie objawy jak niedorozwój płytek paznokciowych, występowanie krótkich szpar powiekowych oraz zeza, brak rynienki nosowo-wargowej, występowanie cienkiej górnej wargi oraz krótkiej szyi. Spożywanie alkoholu  w trakcie ciąży wiąże się także z niebezpieczeństwem przedwczesnego porodu. 

Tytoń 
Spożywanie tytoniu przez ciężarną kobietę ma negatywny wpływ na przebieg ciąży i znacząco zwiększa ryzyko poronienia oraz wystąpienia przedwczesnej akcji porodowej. Palenie powoduje ponadto zaburzenia rozwoju płodu, skutkujące niższą masą ciała noworodka. Wśród wad rozwojowych płodu, występujących na skutek spożycia wyrobów tytoniowych w czasie ciąży wymienia się:

 • przepuklinę,
 • wytrzewienie,
 • przedwczesne zrośnięcie czaszki, 
 • rozszczepienie wargi, 
 • rozszczepienie podniebienia,
 • szpotawą stopę,
 • wady jelita. 

Palenie tytoniu przez matkę prowadzi także do zaniżenia punktacji w skali Apgar oceniającej czynności życiowe noworodka.

Narkotyki 
Stopień zagrożenia dla płodu, w wyniku spożywania narkotyków przez ciężarną kobietę, w znacznej mierze zależy od typu przyjmowanej przez nią substancji. Do najczęstszych skutków zażywania narkotyków w czasie ciąży zalicza się przede wszystkim:

 • zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, 
 • zwiększone ryzyko poronienia,
 • występowanie wad wrodzonych u dziecka,
 • upośledzenie rozwoju płodu skutkujące zbyt niską wagą urodzeniową, 
 • ryzyko rozwoju uzależnienia u noworodka. 

Kobiety zażywające narkotyki są ponadto znacznie bardziej narażone na zakażenie wirusem zapalenia wątroby, przede wszystkim HBV i HCV, infekcję wirusem HIV oraz wystąpienie innych infekcji grzybicznych i bakteryjnych, które mogą następnie zostać przeniesione na płód. Konieczne jest wdrożenie leczenia narkomanii.

Konsekwencje spożywania używek w czasie ciąży 

Spożywanie używek przez kobiety ciężarne ma negatywny wpływ nie tylko na rozwój płodu i przebieg ciąży oraz akcji porodowej, lecz także dalszy rozwój dziecka. Picie alkoholu w czasie ciąży może skutkować na przykład:

 • niższą odpornością dziecka na infekcje,
 • zaburzeniami neurologicznymi, 
 • nadpobudliwością,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • problemami z nauką,
 • zaburzeniami emocjonalnymi,
 • trudnościami w funkcjonowaniu w społeczeństwie, 
 • podatnością na uzależnienia.

Kobiety spożywające tytoń w trakcie ciąży niejednokrotnie doświadczają przedwczesnego zaniku laktacji, ich dzieci z kolei często rosną w wolniejszym tempie od rówieśników, mogą również cierpieć z powodu bezsenności, powracających biegunek, kolek oraz zaburzeń krążenia i przyspieszonej akcji serca. Są one także znacznie bardziej narażone na wystąpienie nagłej śmierci łóżeczkowej oraz rozwój alergii i chorób układu oddechowego.

Spożywanie używek w trakcie ciąży może ponadto doprowadzić do rozwinięcia się u dzieci zespołu abstynenckiego, który objawia się między innymi zaburzeniami oddychania, nawracającą czkawką, podwyższoną temperaturą ciała oraz wzmożoną płaczliwością. Jeśli zatem kobieta ma problem z używkami, powinna jak najszybciej zwrócić się po pomoc do specjalistów, którzy pomogą jej w walce z uzależnieniem - zapraszamy do ośrodka terapii uzależnień w Mirkowie oraz do ośrodka terapii uzależnień w Chrząstowicach.

 

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!