Jak przekonać do terapii osobę uzależnioną od narkotyków?

splecione dłonie

Uzależnienie od narkotyków niszczy zdrowie i życie narkomana. Im szybciej powstrzyma się uzależnienie, tym lepiej. Jeśli dostrzegasz objawy uzależnienia u bliskiej osoby, zastanawiasz się zapewne jak jej pomóc. Podpowiadamy, jakie argumenty można przytoczyć podczas rozmowy, kiedy chcesz uzmysłowić osobie uzależnionej problem.

Uzależnienie od narkotyków - objawy

Charakterystyczny objaw narkomanii to chęć sięgania po kolejne dawki narkotyku. Sprawia to, że osoba uzależniona traci kontrolę nad przyjmowaną substancją, ponieważ kontrolę nad jej życiem stopniowo zaczyna przejmować narkotyk. Mimo chęci odstawienia środka odurzającego osoba uzależniona nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem.

Po zażyciu narkotyku mogą wystąpić różne objawy, np. przypływ energii, poprawa nastroju, większa chęć do pracy i lepsza efektywność. Jednocześnie narkotyki przyspieszają pracę serca i oddech, powodują rozszerzenie źrenic, niepokój i mogą spowodować zaczerwienienie skóry.

Jak postępować z osobą uzależnioną?

Należy pamiętać, że osoby uzależnione od narkotyków mogą być bardzo wrażliwe i niechętne do rozmów. Ponadto działanie środków odurzających może zniekształcać myślenie i doprowadzać do wahań nastroju. Narkotyki wpływają na zmianę psychiki i zachowania. Trzeba więc zachować ostrożność, ponieważ łatwo doprowadzić do napadów złości lub nawet agresji. Ponadto osoby uzależnione nabywają umiejętność manipulowania otoczeniem. Łatwo oszukują, kłamią i nie mają wyrzutów sumienia. Są skłonne do izolacji, odcinania się i zamykania w sobie. Aby przekonać osobę uzależnioną od narkotyków do podjęcia leczenia, trzeba wybrać odpowiedni moment i dobrze przygotować się do rozmowy.

O czym pamiętać podczas rozmowy z narkomanem?

Wiele osób zastanawia się, jak pomóc narkomanowi wyjść z nałogu. Spokojna rozmowa i przekonujące argumenty mogą pomóc, ale nie są gwarancją sukcesu. Osoba uzależniona powinna sama zdecydować się na leczenie narkomanii. Nie wolno jej zmuszać ani wysyłać do ośrodka terapii uzależnień na siłę. Często kończy się to ucieczką lub próbami samobójczymi.

Najważniejsze jest więc zapewnienie wsparcia, a także okazanie zrozumienia i akceptacji. Osoba uzależniona może czuć się samotna i zagubiona. Okazanie miłości będzie dla niej niezwykle cenne. Podczas rozmowy, kiedy chcemy przekonać osobę uzależnioną od narkotyków do terapii, warto być cierpliwym i spokojnym. Zadawać pytania otwarte ciepłym, spokojnym tonem. Krzyk może przynieść tylko negatywne konsekwencje. Podczas rozmowy ważne jest także stosowanie zasad aktywnego słuchania.

Konsekwencje uzależnienia od narkotyków

Skutki długotrwałego przyjmowania narkotyków są bardzo niebezpieczne i zagrażają zdrowiu, jak i życiu osoby uzależnionej. Przyjmowanie substancji odurzających przed długi okres powoduje nieodwracalne zmiany, które mają wpływ m.in. na życie społeczne, czyli codzienne funkcjonowanie wśród innych ludzi. Przyjmowanie narkotyków wpływa też na sferę emocjonalną. Wśród najczęstszych problemów, z jakimi zmagają się narkomani, wymienia się zaburzenia osobowości, nerwice lękowe, psychozy, manie, np. prześladowcze, a także depresję. Co więcej, związki zawarte w narkotykach źle wpływają na ogólny stan zdrowia. Niszczą zęby, układ odpornościowy, komórki nerwowe, a także negatywnie wpływają na układ krążenia i układ pokarmowy, co może powodować różne schorzenia wątroby lub jelita.

Jak pomóc narkomanowi wyjść z nałogu?

Najskuteczniejszą formą pomocy jest przekonanie go do terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Należy być jednak bardzo ostrożnym, ponieważ musi to być świadoma decyzja osoby uzależnionej. Podczas rozmowy warto podkreślić argumenty przemawiające za rozpoczęciem leczenia. Wśród nich można wymienić negatywny wpływ narkotyków na zdrowie i życie, i wskazać konkretne przykłady. Ponadto należy pamiętać, że w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień pracuje wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą lekarze, pielęgniarki, psychologowie i terapeuci. Dzięki ich pomocy możliwy jest powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, ułożenie sobie życia oraz poznanie nowych osób.

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!