Jak pomóc osobie uzależnionej od amfetaminy?

pudełko po lekach

Amfetamina to jeden z najpopularniejszych narkotyków w Polsce. Jej działanie pobudzające sprawia, że dodaje energii i często jest zażywana podczas imprez. Niestety prowadzi do silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego. Warto zrozumieć etapy uzależnienia od amfetaminy oraz sposoby rozpoznawania i pomocy osobom dotkniętym tym problemem.

Po czym można rozpoznać osobę uzależnioną od amfetaminy?

Na początkowych etapach można ukryć uzależnienie od amfetaminy, ponieważ objawy są mniej widoczne, niż w przypadku kokainy. Z czasem objawy stają się jednak coraz poważniejsze i niezbędny staje się detoks amfetaminowy. Jednym z kluczowych znaków uzależnienia jest szybko narastająca tolerancja. U niektórych osób uzależnionych rozwija się także odwrotna tolerancja, gdzie już małe dawki narkotyku wywołują oczekiwane efekty. Kiedy jednak pojawia się tzw. zjazd, osoba uzależniona szybko sięga po kolejną dawkę. Objawy uzależnienia od amfetaminy są podobne do tych występujących przy uzależnieniu od kokainy, jednak ich nasilenie może być łagodniejsze. Niepokój, wahania nastroju oraz agresja są mniej nasilone, a próby samobójcze są rzadkością. Ponadto, osoby uzależnione od amfetaminy często łączą ją z innymi substancjami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, benzodiazepiny czy konopie, co może być kolejnym sygnałem problemu.

Jakie są objawy odstawienia amfetaminy?

Objawy odstawienia amfetaminy mogą pojawić się zwykle do 12 godzin od ostatniej dawki narkotyku. Choć podobne do objawów odstawiennych w uzależnieniu od kokainy, ich nasilenie i przebieg są zazwyczaj łagodniejsze. Najtrudniejsze emocjonalnie są pierwsze godziny po odstawieniu amfetaminy, które mogą być również trudne w przypadku kokainy, a także w okresie następującym po nadmiernej senności. Zespoły abstynencyjne po odstawieniu substancji stymulujących, takich jak amfetamina, mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia pacjenta z powodu współwystępujących objawów psychotycznych oraz dość często realizowanych prób samobójczych. Właśnie dlatego, bezpieczniejszym rozwiązaniem są odwyki narkotykowe. Objawy zespołu abstynencyjnego, choć mogą ustępować stopniowo w ciągu 4-6 tygodni, u niektórych osób mogą utrzymywać się nawet przez miesiące, obejmując zaburzenia snu, emocjonalne, takie jak przygnębienie, anhedonia, apatia oraz urojenia, w tym nadmierną podejrzliwość i poczucie bycia obserwowanym. 

Życie z narkomanem uzależnionym od amfetaminy

Życie z narkomanem uzależnionym od amfetaminy może być wyjątkowo trudne i stresujące dla wszystkich zaangażowanych osób, włączając w to rodzinę, przyjaciół i bliskich. Uzależnienie od amfetaminy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla relacji interpersonalnych oraz codziennego funkcjonowania. Codzienne życie z osobą uzależnioną od amfetaminy często jest naznaczone niestabilnością, nieprzewidywalnością i ciągłym poczuciem niepewności. Osoby te często zaprzeczają swojemu problemowi, co może prowadzić do kłótni, konfliktów i rozczarowania wśród bliskich. Ponadto, narkomania wpływa negatywnie na finanse rodziny, zdrowie psychiczne oraz fizyczne zarówno osoby uzależnionej, jak i jej najbliższych. Życie z narkomanem uzależnionym od amfetaminy wymaga ogromnej wytrwałości, cierpliwości oraz gotowości do podjęcia trudnych decyzji, takich jak poszukiwanie pomocy terapeutycznej dla osoby uzależnionej oraz wsparcie dla siebie i innych członków rodziny.

Co robić, żeby wyjść z uzależnienia od amfetaminy?

Wyjście z uzależnienia od amfetaminy jest możliwe, jednak wymaga zdecydowanych działań i świadomego podjęcia odpowiednich kroków. Mechanizm uzależnienia od amfetaminy nie różni się od uzależnień wywołanych przez inne substancje psychoaktywne. Uzależnienie może pojawić się już po pierwszym przyjęciu dawki narkotyku, a kolejne fazy uzależnienia prowadzą do coraz większych problemów właściwie we wszystkich dziedzinach życia. 

Wychodzenie z uzależnienia od amfetaminy zazwyczaj wymaga podjęcia detoksu organizmu z substancji toksycznej oraz leczenia odwykowego. Pierwszym krokiem jest wyrażenie chęci uczestnictwa w terapii odwykowej, która może przynieść pozytywne efekty i skutecznie pomóc wyjść z nałogu. Detoks organizmu z amfetaminy wymaga często wdrożenia leczenia farmakologicznego, które ma ułatwić przetrwanie trudnego okresu odstawienia narkotyku.

Po okresie detoksu konieczne jest kontynuowanie terapii, w tym terapii grupowej i psychoterapii indywidualnej. Te formy terapii mogą pomóc osobom uzależnionym pokonać nałóg i wrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Jednakże tempo powrotu do zdrowia może różnić się w zależności od stopnia uzależnienia, a osoby, które długotrwale zażywały amfetaminę, mogą potrzebować relatywnie więcej czasu na powrót do normalnego funkcjonowania.

Podczas leczenia i terapii odwykowej mogą pojawić się chwile zwątpienia, dlatego wsparcie bliskich osób jest niezwykle istotne. Najbliżsi powinni okazywać osobie uzależnionej pomoc i wsparcie na każdym etapie leczenia oraz po zakończeniu terapii. Ważne jest także zrozumienie uzależnienia jako choroby, na którą osoba uzależniona nie ma pełnej kontroli. Motywowanie do podjęcia działań i przekonanie do leczenia może być kluczowe w procesie wyjścia z nałogu. Warto podkreślić, że pomimo trudności, wyjście z uzależnienia od amfetaminy jest możliwe, a każda osoba dotknięta tym problemem zasługuje na szansę na powrót do zdrowia i normalnego życia.

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!