Dlaczego dobrowolne leczenie odwykowe jest najskuteczniejsze?

Obejmujące się osoby

Uzależnienie to stan, który silnie oddziałuje zarówno na organizm człowieka, jak i jego psychikę. Wyjście z nałogu to niezwykle trudny i złożony proces, który wymaga sporego zaangażowania osoby uzależnionej. Świadome przyznanie się do problemu i dobrowolna chęć podjęcia leczenia, jest kluczowa. Wzbogacone o silną motywację pozwolą na osiągnięcie zamierzonego efektu i bycie wolnym od nałogu.

Na czym polega leczenie odwykowe?

Leczenie odwykowe rozpoczyna się od tzw. detoksykacji, czyli uwolnienia organizmu od substancji uzależniającej. To dla pacjentów trudny i wymagający etap. Stosowana jest farmakologia, w celu złagodzenia skutków zespołu abstynencyjnego. W dalszej kolejności następuje wyrównanie niedoborów, powstałych wskutek nałogu. Chodzi o uzupełnienie witamin i minerałów. Zazwyczaj trwa to ok. 7–10 dni.

Kolejnym etapem jest terapia, która ma na celu uświadomienie pacjenta o skutkach nałogu, a także nauka asertywności oraz zdrowych nawyków. Terapeuci pomogą zrozumieć działanie mechanizmu uzależnień, uwolnią chorego od czynnika, który odpowiada za nałóg, a także podpowiedzą, jak przeorganizować swoje życie po powrocie z ośrodka oraz jak radzić sobie w momentach kryzysowych. W tym celu wykorzystywana jest terapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja oraz trening umiejętności. Ten etap jest niezwykle ważny, ponieważ pacjent dociera do przyczyny powstania nałogu. Jest to kluczowe, aby móc zrozumieć swoje postępowanie oraz negatywne skutki, jakie wywołało uzależnienie.

Dodatkowo terapeuta podpowie, jak radzić sobie w codziennym życiu i pozostać w abstynencji. Pacjent uczy się skutecznie walczyć ze swoimi słabościami, a także organizuje zmiany w swoich zachowaniach, zwyczajach i kontaktach międzyludzkich. Terapeuta podpowie, jak radzić sobie z głodem, negatywnymi emocjami oraz jak zapobiec powrotom do nałogu.

Dlaczego terapia może być skuteczna wyłącznie, gdy udział w niej jest dobrowolny?

Podjęcie terapii odwykowej może być dobrowolne lub przymusowe, które jest konsekwencją wyroku nałożonego przez sąd. Chcąc, aby leczenie było efektywne, konieczne jest odpowiednie nastawienie osoby uzależnionej. Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem do wyjścia z nałogu, jest świadomość zaistniałego problemu oraz chęć walki z uzależnieniem. Takie postanowienie musi być dobrowolne. Wymuszanie podjęcia decyzji o leczeniu alkoholizmu czy innego nałogu nie przyniesie zamierzonych efektów. Kluczowe jest, aby osoba uzależniona zdawała sobie sprawę ze swojego nałogu oraz konsekwencji, jakie za sobą niesie.

Wsparcie najbliższych, zastosowanie farmakologii, uzupełnienie niedoborów oraz współpraca z terapeutami są niezwykle ważne w walce o lepsze życie. Jednak to wszystko jest częścią całego procesu wyjścia z nałogu. Najważniejsza jest postawa i motywacja osoby uzależnionej, oraz chęć zmiany swojego dotychczasowego życia. Powodzenie wyjścia z nałogu w głównej mierze uzależnione jest od samego nałogowca.

Zakończenie leczenia – jak przebiega w przypadku dobrowolnego poddania się terapii?

Zakończenie terapii nie jest równoznaczne z byciem wolnym od nałogu. Osoba uzależniona, dzięki współpracy z terapeutą, wie, jak zorganizować sobie życie codzienne oraz jak ustrzec się przed pokusą sięgnięcia po używkę. Jednak warto pamiętać, że uzależnienie towarzyszy danej osobie do końca życia, dlatego tak ważne jest utrzymanie abstynencji. Tutaj kluczowa będzie postawa samego nałogowca oraz chęć pozostania wolnym od nałogu. W przypadku, kiedy leczenie zostało podjęte dobrowolnie, osoba uzależniona będzie miała sporo chęci i motywacji, aby pozostać „czystym” (nie sięgnąć po używkę) i wytrwać w swoim postanowieniu.

Jakie jest ryzyko powrotu do nałogu, gdy ktoś jest zmuszany do terapii?

Przymusowe leczenie będzie wiązało się z dużym ryzykiem powrotu do nałogu. Dzieje się tak, ponieważ osoba uzależniona pobyt w ośrodku leczenia uzależnień traktuje jako karę lub pewien etap, który chce jak najszybciej zakończyć. Sama terapia będzie niewystarczająca, konieczna jest długotrwała zmiana samego nałogowca oraz przeorganizowanie dotychczasowego życia. Wymaga to zaangażowania, motywacji, chęci i siły woli, której osoba uzależniona, zmuszona do leczenia po prostu nie ma, dlatego też powrót do nałogu jest wielce prawdopodobny.

Dobrowolna chęć zmiany swojego dotychczasowego życia, połączona z kompleksowym leczeniem odwykowym, daje duże szanse na wyjście z nałogu. Po zakończonej terapii pacjent jest świadomy, jak należy postępować oraz jak radzić sobie z przeciwnościami, aby pozostać wolnym od uzależnienia.

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!