Tel. +48 518 706 704

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego alkoholizm jest problemem całego społeczeństwa?

alkoholizm

Alkoholizm jest poważnym problemem, który dotyka nie tylko jednostkę, ale też jej bliskich i całe społeczeństwo. Choć alkohol jest legalnym środkiem odurzającym, to jego nadużywanie prowadzi do licznych problemów zarówno dla osoby uzależnionej, jak i dla jej rodziny oraz całego społeczeństwa. W tym artykule omówimy przyczyny i skutki alkoholizmu, grupy społeczne, które są szczególnie na niego narażone, sposoby zapobiegania i leczenia choroby oraz znaczenie działań społecznych w walce z alkoholizmem.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to choroba, która polega na uporczywym i szkodliwym spożywaniu alkoholu. Osoba uzależniona nie potrafi kontrolować spożycia alkoholu, a picie staje się dla niej najważniejsze w życiu. Alkoholizm prowadzi do problemów zdrowotnych, zawodowych i finansowych, utrudnia utrzymanie zdrowych relacji z bliskimi, a także ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne i przestępczość.

Przyczyny alkoholizmu

Alkoholizm ma różnorodne przyczyny, dlatego leczenie alkoholizmu wymaga indywidualnego podejścia. Czynniki psychologiczne, takie jak niska samoocena, stres, depresja, lęk czy brak celów życiowych, mogą przyczynić się do rozwoju choroby. Znaczenie mają również czynniki społeczne np. trudne relacje z rodziną czy presja grupy społecznej. Nie da się wykluczyć roli czynników genetycznych (dziedziczne predyspozycje do uzależniania się) oraz środowiska, w którym dorastamy.

Skutki alkoholizmu dla jednostki

Alkoholizm powoduje szereg problemów dla uzależnionego, ale choroba działa w taki sposób, że odstawienie alkoholu mimo wszystko staje się wręcz niemożliwe. Pojawiają się poważne problemy zdrowotne np. choroby wątroby, uszkodzenia mózgu, zaburzenia krążenia i wiele innych. Oprócz tego, alkoholizm obniża jakość życia, a z czasem wręcz całkowicie przejmuje nad nim kontrolę. Osoby uzależnione mają problemy finansowe, tracą pracę, kłócą się z bliskimi, w skrajnych przypadkach trafiają na ulicę czy umierają z powodu zatrucia alkoholem lub zaostrzenia wywołanych uzależnieniem chorób.

Skutki alkoholizmu dla społeczeństwa

Alkoholizm ma również negatywne skutki dla całego społeczeństwa. Problemy związane z bezpieczeństwem publicznym, przestępczością i ekonomią to tylko niektóre z nich. Alkoholizm może prowadzić do problemów w miejscu pracy, a także do przemocy domowej, co ma zgubne skutki dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych oraz negatywny wpływ na całe społeczeństwo. Nawet jeśli skupimy się wyłącznie na czynnikach ekonomicznych, trudno zaprzeczyć, że uzależnienia są obciążeniem dla społeczeństwa. Alkoholicy mają problemy ze zdrowiem, a kiedy znajdują się w sytuacji zagrożenia życia, trzeba udzielić im pomocy. Na bardziej zaawansowanych etapach choroby nie są zdolni do pracy, dlatego nie zarabiają na swoje utrzymanie, ale opierają się na pomocy od państwa i osób ze swojego otoczenia. Nic więc dziwnego, że detoks alkoholowy jest dostępny nie tylko w prywatnych ośrodkach, ale też bezpłatnie na NFZ. Problem uzależnienia jest w naszym kraju na tyle poważny, że na przyjęcie do publicznej placówki trzeba jednak często czekać nawet kilka miesięcy.

Alkoholizm w różnych grupach społecznych

Alkoholizm dotyka różne grupy społeczne, nie tylko przedstawicieli tzw. „marginesu”. Wizerunek bezdomnego alkoholika, proszącego przechodniów o pieniądze nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Uzależnienie od alkoholu pojawia się też u kobiet, młodzieży, seniorów, osób zajmujących wysokie stanowiska. W każdej z tych grup problem alkoholowy manifestuje się inaczej, ale nie zmienia się fakt, że do wyjścia na prostą konieczne jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Młodzież często zaczyna pić z ciekawości, ale również z powodu presji grupy rówieśniczej czy braku akceptacji ze strony rodziców. Kobiety, częściej niż mężczyźni, ukrywają swój problem alkoholowy, ponieważ wstydzą się, że piją. Osoby starsze często sięgają po alkohol, aby zmniejszyć poczucie samotności czy złagodzić fizyczny ból związany z licznymi schorzeniami. U osób robiących karierę i zajmujących ważne stanowiska, alkohol staje się z kolei ucieczką od chronicznego stresu i presji.

Profilaktyka i leczenie alkoholizmu

Jednym z najważniejszych sposobów zwalczania alkoholizmu jest profilaktyka. W tym celu konieczna jest edukacja na temat szkodliwych skutków picia alkoholu oraz promocja zdrowego stylu życia. Wdrażanie programów profilaktycznych i promocja zdrowego stylu życia powinny być priorytetami państwa i organizacji społecznych. Jeśli jednak już doszło do uzależnienia, pomocą będzie leczenie uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim lub innej najbliższej miejscowości.

Leczenie alkoholizmu wymaga profesjonalnego podejścia oraz powinno obejmować zarówno metody farmakologiczne, jak i psychologiczne. Wspieranie osoby uzależnionej i jej rodziny również ma ogromne znaczenie. Pomoc jest szczególnie potrzebna osobom współuzależnionym oraz dzieciom alkoholików, u których w dorosłych życiu niestety bardzo często stwierdza się syndrom DDA.

Zwalczanie alkoholizmu wymaga współpracy różnych podmiotów, takich jak państwo, organizacje pozarządowe i społeczeństwo. Wspólne działania mogą obejmować m.in. tworzenie programów profilaktycznych, promocję zdrowego stylu życia, edukację oraz pomoc osobom z problemem alkoholowym. Kluczowe jest również poprawianie jakości opieki medycznej nad osobami z problemem alkoholowym. Obecnie wciąż istnieje przepaść między prywatnymi ośrodkami a pomocą w ramach NFZ.

Jak pomóc osobie z alkoholizmem?

Jeśli ktoś w rodzinie lub w otoczeniu cierpi z powodu alkoholizmu, ważne jest, aby umieć mu pomóc, a jednocześnie całkowicie nie podporządkować się uzależnieniu i nie stracić kontroli nad własnym życiem. Warto szukać pomocy specjalistycznej i korzystać z programów terapeutycznych. Osoby uzależnione potrzebują wsparcia i zrozumienia, ale równie ważne jest, aby umieć stawiać granice i nie ulegać manipulacjom.

Alkoholizm to problem, który dotyka całego społeczeństwa. Bez odpowiednich działań, takich jak profilaktyka, leczenie i wsparcie dla osób uzależnionych, nie jest możliwe jego zwalczanie. Konieczna jest współpraca państwa, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w walce z problemem alkoholowym. Warto pamiętać, że każdy alkoholik ma szansę na trzeźwość, ale wymaga to profesjonalnego podejścia oraz wsparcia ze strony bliskich i specjalistów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń po więcej informacji
- Twój Zespół Ośrodka FreeDom -