Czym jest nawrót w uzależnieniu?

uzależnienieUzależnienie jest chorobą przewlekłą, dlatego wpisane jest w nią ryzyko nawrotu. Czym jest nawrót w przypadku nałogów? Proces nawrotu można zdefiniować jako odwrotność procesu trzeźwienia. Oznacza on powracanie do zachowań, sposobu myślenia i interpretowania rzeczywistości, jak w okresie używania substancji psychoaktywnych, choć jeszcze do tego realnie nie doszło. Może on doprowadzić do nawrotu nałogu, ale nie musi. Nawrót tak naprawdę oznacza, że istnieją obszary nieprzepracowane, z którymi osoba ma nadal trudności. W ośrodku FreeDom zajmujemy się m.in. leczeniem narkomaniileczeniem alkoholizmu.

Proces nawrotu zaczyna się najczęściej od zmiany w życiu, która powoduje stres. Czynnikami wyzwalającymi nawrót mogą być zarówno zdarzenia zewnętrzne (konflikt w rodzinie, zmiany w pracy, np. awans, przeprowadzka, śmierć kogoś bliskiego, trudności w życiu), jak i wewnętrzne (dyskomfort psychiczny czy ból fizyczny). Nawrót nigdy nie jest ani nagły, ani przypadkowy. Jest procesem złożonym, narastającym i postępującym. Poprzedzają go widoczne sygnały ostrzegawcze.

 

Jak zapobiegać nawrotom w uzależnieniu?

Nawrotom oczywiście można zapobiec, ale elementem, który to umożliwia jest nabycie umiejętności rozpoznawania nawrotu, nawet jego najbardziej subtelnych sygnałów oraz wzmacnianie swojej skuteczności i sprawczości. Aby uchronić się przed ryzykiem wystąpienia nawrotu, nie należy nigdy wyzbywać się czujności. Przydatne jest zgromadzenie jak największej wiedzy na temat swojego uzależnienia, ale również informacji czym jest nawrót. Czym szybsze rozpoznanie nawrotu, tym większa szansa na poradzenie sobie z nim. Oczywiście czym dłużej trwają sygnały informujące o możliwości pojawienia się nawrotu, tym bardziej nasilają się zachowania z czasu nałogu. A to oznacza, że trzeba włożyć więcej energii i wysiłku, by zatrzymać ten proces. Czym dłużej trwa nawrót choroby alkoholowej, tym mniejsza ochota i wola walki, a wręcz pojawia się rezygnacja i niechęć, brak sensu.

 

Jak rozpoznać nawrót?

To, co charakteryzuje nawrót, to narastające uczucie dyskomfortu, frustracji i przykrości. Osoba, która jest w drodze do nawrotu, jest niezadowolona z życia i odczuwa wewnętrzny ból oraz cierpienie. Jednym z sygnałów ostrzegawczych są mniej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi i kontakt z otoczeniem. Osoba jest drażliwa i zniecierpliwiona, a zachowanie innych osób nawet może powodować, że zostanie wyprowadzona z równowagi. Pojawia się wewnętrzne napięcie i stres oraz oczekiwanie na bodziec, by wybuchnąć. Może również wystąpić skłonność do użalania się nad sobą. Osoba może mieć wrażenie, że jest nierozumiana, a jej wysiłki są niedoceniane. Jeśli jej myśli prowadzą do doświadczania smutku, przygnębienia, braku motywacji, a w konsekwencji nawet depresji, to już tylko krok do wprowadzenia nawrotu w życie. Czasem bywa też odwrotnie. Po długim czasie okresu abstynencji, osoba doświadcza zbyt dużej pewności siebie. Niebezpieczne okazać może się poczucie, że uzależnienie jest już pokonane i uśpienie czujności. Osoba może wtedy porzucić wszystkie terapie, przestać czerpać ze wsparcia grupy, a jej samodyscyplina spadać. Pojawić się też mogą próby udowodnienia wszystkim wokół, że nie ma przeciwwskazań do kontrolowanego picia, co szybko zakończy się nawrotem uzależnienia. 

Terapia nawrotowa jest dla osób, które zdobyły już podstawową wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia i dostrzegają straty wynikające z nałogu działają programy zapobiegania nawrotom. Są one możliwością pogłębienia wiedzy na temat uzależnienia oraz procesu zmiany. Pozwala to na zauważenie nawrotu wcześniej i na wcześniejszą możliwość zareagowania na niego. Jest to również terapia dla osób, które po ukończeniu terapii podstawowej złamały abstynencję.

Ośrodek FreeDom w Mirkowie oferuje terapię nawrotową. W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w woj. dolnośląskim, wsparcie i pomoc otrzyma każda osoba uzależniona i jej bliscy. Oferujemy różne rodzaje terapii, a nasza kadra jest wyspecjalizowana i wykwalifikowana w temacie uzależnień. Jeśli masz problem z uzależnieniem, Ośrodek FreeDom jest miejscem, gdzie znajdziesz odpowiednią pomoc. Bliskich osób z nałogiem zapraszamy natomiast na terapię dla współuzależnionych.

Twoja droga ku lepszemu życiu - rozpocznij zmianę już dzisiaj!